Nadzorni odbor

Sjednice Nadzornog odbora 2021.g.


14.01.2021.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Izvješće o napretku Projekta
 4. Razno

11.03.2021.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Izvješće o radu RCGO Šagulje za 2020. godinu
  • Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu i bilješke uz GFI
 4. Prva izmjena Plana prihoda i rashoda i Plana nabave RCGO Šagulje d.o.o. za 2021. godinu;
 5. Informacija o obliku sufinanciranja lokalne komponente projekta RCGO Šagulje u razdoblju od 2022. do 2027. godine;
 6. Informacija o raskidu Ugovora za usluge informiranja, komunikacije, promidžbe i vidljivosti projekta „ Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“
 7. Izvješće o napretku Projekta
 8. Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2020.g.


21.2.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Izvješće o napretku projekta;
 4. Razno

5.5.2020.

 1. Prijedlog Zapisnika s 10. sjednice održane 21. veljače 2020. godine
 2. Prijedlog Izvješća o radu RCGO Šagulje za 2019. godinu s prijedlogom Odluke o usvajanju istoga
 3. Prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća RCGO Šagulje za 2019. godinu s prijedlogom Odluke o usvajanju istoga

10.6.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Pravilnici:
  • Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka;
  • Etički kodeks;
  • Pravilnik o radu RCGO Šagulje;
  • Pravilnik o uvjetima i postupcima javne nabave;
  • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 4. Izvješće o napretku projekta;
 5. Dopis prema MZOE vezan za povećanje količina/kapaciteta RCGO Šagulje;
 6. Razno

10.9.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Izvješće o napretku projekta 3 i prezentacija projekta od strane izrađivača dokumentacije
 3. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Nadzornog odbora Društva;
 4. Izvješće o potrošnji i plan financija do kraja godine
 5. Druga izmjena Plana prihoda i rashoda i Plana nabave za 2020. godinu
 6. Objava natječaja javne nabave male vrijednosti za usluge Informiranja, komunikacije, promidžbe i vidljivosti projekta „Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
 7. Informacija o V. Izmjenama prostornog plana Brodsko-posavske županije
 8. Razno

14.10.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Plan rada RCGO Šagulje za 2021. godinu;
 4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
 5. Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2019.g.


21.2.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa četvrte radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Informacija o objavi natječaja za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;
 4. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu RCGO Šagulje d.o.o.;
 5. Razno

10.5.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa pete radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;
 4. Izvješće o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;
 5. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;
 6. Prva izmjena Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;
 7. Prijedlog proširenja lokacije RCGO Šagulje;
 8. Razno

25.7.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa šeste radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;
 4. Proširenje lokacije RCGO Šagulje;
 5. Razno

25.9.2019. 

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa sedme radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;
 4. Druga izmjena Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;
 5. Razno

13.11.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Plan rada RCGO Šagulje za 2020. godinu;
 4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;
 5. Sporazumi s jedinicama lokalne/regionalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom;
 6. Razno

Sjednice Nadzornog odbora 2018.g.


18.5.2018.

1.Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

2.Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora  Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o.,

3.Izbor predsjednika i zamjenika Nadzornog odbora  Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o.,

4.Različito.


18.5.2018.

 1.             a) Razmatranje Prijedloga Smjernica za rad i poslovanje trgovačkog društva RCGO-ŠAGULJE d.o.o. u 2018. godini,
  •  b) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Smjernica za rad i  poslovanje trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o. u 2018. godini,
 2. Informacija o Izvješću o radu RCGO-Šagulje d.o.o. za 2017. godinu,
 3. Informacija o izmjeni i dopuni Plana prihoda i rashoda za 2018.god. / financijskog plana;
 4. Informacija o trenutnom stanju i aktivnostima na realizaciji projekta RCGO Šagulje,
 5. Razno.

16.8.2018.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice i prve radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Informacija o trenutnom stanju i aktivnostima na realizaciji projekta RCGO Šagulje;
 4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rad „Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje“ d.o.o.
 5. Razno

19.11.2018.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa treće radne sjednice Nadzornog odbora Društva;
 3. Izmjena Plana prihoda i rashoda „Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje“ d.o.o. za 2018. godinu;
 4. Prijedlog Plana rada RCGO Šagulje za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šaguje d.o.o. za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu;
 7. Promidžba i vidljivost na Izradi studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje;
 8. Odluka o kupnji službenog automobila za potrebe RCGO Šagulje d.o.o.;
 9. Razno